Спеціальності

Кваліфікація молодшого спеціаліста:

  •   прикладна механіка (освітньо-професійна програма “Зварювальне виробництво”) 

Детальніше

  • галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма “Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях”) 

Спеціалізація: Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво

Детальніше