Your WordPress Page

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НА ПРОФЕСІЇ ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ ТА ЗВАРНИК! 30% ЛЕКЦІЇ - 70% ПРИКТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Інновації

Ліцензовані нові професії.

      ВПУ №21 єдине серед професійно-технічних навчальних закладів західного регіону ліцензувало робітничу професію “Виробник художніх виробів з металу” (художнє кування).    Створено належну матеріальну базу: 2 молоти МА 4129, 16 наковалень, 2 кузні площею 112 кв.м. і 68 кв.м..   Опікується професією Сергій Полуботько (директор ТзОВ “Ковальска фабрика “АРМА”) та Михайло Клочко (директор КФ “Гефест”).  Майстри та учні училища щорічно приймають участь в міжнародних ковальських фестивалях.
 

     

У 2012 році ВПУ№21 у числі трьох училищ України розпочало підготовку зварників за новим стандартом, розробленим інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона. Головна відмінність нового стандарту “Зварник” у порівнянні з діючим стандартом “Електрогазозварник”  полягає у тому, що підготовка здійснюється за окремими модулями: ручне зварювання, напівавтоматичне зварювання у захисних газах, аргонодугове зварювання та газове зварювання. Після кожного модуля проводиться кваліфікаційна атестація. Для проведення атестації створюється незалежна комісія Атестаційним комітетом зварників (м. Київ). Результатом успішно складеної атестації є отримання учнями міжнародних кваліфікаційних сертифікатів зварника.

    Для проведення навчання обладнано дві зварювальні майстерні (по 360 м), оснащені сучасним зварювальним обладнанням фірми Fronius та Селма.

sertufikat

Img_ 010

     У 2013 році ВПУ№21, єдине в Івано-Франківській області, розпочало підготовку фахівців за новою професією “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”. Впроваджено професію відповідно до нового стандарту, розробленого у рамках реалізації українсько-німецького проекту “Підтримка реформування професійно-технічної освіти України”.     “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення” – це професія майбутнього, спрямована на підготовку робітника, який вміє не тільки працювати з офісними додатками (текстовим редактором, електронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями), а стане фахівцем в галузі інформаційних технологій.

     В училищі діє два комп’ютерних класи, обладнаних сучасними комп’ютерами, які підключені до локальної мережі та до мережі Internet.

 
 

   

Проведення майстер-класів.

 
 
 
     З метою глибокого оволодіння учнями професією та вирішення проблеми нестачі висококваліфікованих фахівців з усіх видів робіт (наприклад, верстатник широкого профілю – токар, фрезерувальник, шліфувальник, свердлувальник) при проведенні уроків виробничого навчання впроваджується система “майстер-клас”.     Майстер-клас проводиться фахівцем із виробництва разом із майстром училища як підсумок вивчення теми чи групи тем. Щодо направлення в училище висококваліфікованого робітника не заперечують, ні керівництво підприємства, ні сам робітник. Майстер виробничого навчання в училищі готує обладнання, пристрої, матеріали та інструмент.     Впродовж декількох років було проведено майстер-класи з аргонодугового зварювання (майстер Богдан Федьків), токарної справи (майстер Петро Федорів), художньої обробки металу (майстер Віталій Городецький), кування (заслужений художник України Сергій Полуботько). Традиційними також стали майстер-класи керівника голандської школи ковальства Хууба Сенсена, який щорічно передає свої знання і вміння вихованцям училища.

Відкріплення майстрів від груп.

    Періодичному проведенню майстер-класів в училищі сприяє ще один крок на шляху до інновацій – відкріплення майстрів від груп та перевід їх на схему роботи “майстер-майстерня”. Практика доводить високу ефективність такої організації навчально-виробничого процесу, оскільки майстер зосереджується повністю над формуванням професійних навиків учня, а також знаходить час для удосконалення власної фахової майстерності, творчого пошуку, інтелектуальної праці.    З іншого боку, внаслідок відкріплення майстрів від груп утворюється економія фонду заробітної плати, яка доцільно використовується для проведення майстер-класів.     

    Під час організації виробничого навчання у майстернях училища є теми, які неможливо відпрацювати одночасно всім учням. З метою вирішення такої проблеми запроваджено ідею колового відпрацювання тем у навчально-виробничих майстернях.

    Суть цієї інновації полягає в тому, що учень має можливість здобувати і удосконалювати навики різних видів робіт із конкретної професії.

   Застосування методу колового відпрацювання тем у виробничій діяльності відбувається за такою схемою. Майстер готує робочі місця (верстати, зварювальні апарати тощо), матеріали та інструменти. За кожним робочим місцем закріплює учня або двох учнів, яким проводить інструктаж, повідомляє час роботи, дає конкретне завдання. Після виконання завдання (чи на наступне заняття) учень закріплюється за іншим робочим місцем. Заміна учнів відбувається по колу.

    Застосування такого принципу організації виробничого навчання дає можливість учневі виконати самостійно всі види робіт в межах окремої теми. Відбувається індивідуалізація процесу навчання, що і є характерною особливістю колового відпрацювання тем.