Your WordPress Page

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НА ПРОФЕСІЇ ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ ТА ЗВАРНИК! 30% ЛЕКЦІЇ - 70% ПРИКТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Права та обов’язки учнів

Учні училища мають право на:

 • належні умови навчання за обраною професією;
 • матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • навчання професії за індивідуальною програмою;
 • безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами училища;
 • матеріальну допомогу;
 • оплату праці під час виробничої практики і практики згідно з законодавсвом;
 • безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 • безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією.

Учні училища зобов’язані:

 • виконувати вимогу навчальних програм і систем контролю знань, умінь і навичок;
 • відвідувати заняття в тому числі і за індивідуальним графіком;
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємтсв, установ і організацій;
 • дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного і практичного навчання і виробничої практики;
 • бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовується в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

Учням училища забороняється:

 • допускати прояви грубості та вульгарності;
 • палити у приміщенні та на території навчального закладу;
 • вживати алкогольні вироби.