Your WordPress Page

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НА ПРОФЕСІЇ ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ ТА ЗВАРНИК! 30% ЛЕКЦІЇ - 70% ПРИКТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Спорт

      Одним із основних завдань навчальної роботи з фізичної культури в училищі є підвищення ефективності уроку для досягнення освітньої, виховної та оздоровчої мети. Тому викладачі проводять пошуки нових методів навчання й організації учнів на уроках фізкультури.

      Одним із таких методів є колове тренування, яке виникло як організаційно-методичний спосіб вправ, спрямованих на комплексний розвиток рухових якостей учнів. До засобів колового тренування відносяться: деякі вправи основної і спортивної гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор та інші, які вводять до програми з фізичного виховання. Ці вправи нескладні, що дозволяє повторити їх багаторазово у різноманітних комплексах.

      Застосовувати метод колового тренування у навчально-виховному процесі викладачам фізичного виховання допомагають удосконалені розкладні прилади. До них належать перекладина, бруси, драбина тощо. Використання їх під час вивчення тем фізичного виховання сприяють розвитку в учнів сили, швидкості, витривалості, спритності та гнучкості. Саме на таких знаряддях учні різних спеціальностей розвивають та укріплюють м’язи рук, грудей, спини, що є необхідним для майбутнього робітника, в першу чергу металообробних професій.

      Внаслідок цього в учнів з різною підготовкою підтримується інтерес до занять, виховуються почуття наполегливості, дисциплінованості, колективізму. А це є запорукою майбутнього висококваліфікованого фахівця. Над даною методичною проблемою працює циклова комісія викладачів фізичного виховання під керівництвом Ольги Бойчук, майстра спорту, викладача вищої категорії, керівника обласного методичного об’єднання (із 2010р.).

 

На даний час в училищі діють такі спортивні секції:

Футбол. Керівник – Юрій Долик

Волейбол. Керівник – Леся Задворна 

Баскетбол. Керівник – Ольга Бойчук