Your WordPress Page

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НА ПРОФЕСІЇ ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ ТА ЗВАРНИК! 30% ЛЕКЦІЇ - 70% ПРИКТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Циклові комісії училища

В училищі працюють 7 циклових комісій, які очолюють висококваліфіковані педагогічні працівники:

  1. Циклова комісія філологічних дисциплін
  2. Циклова комісія суспільних дисциплін, Захисту України та фізичної культури
  3. Циклова комісія природничо-математичних дисциплін
  4. Циклова комісія комп’ютерного та економічного напрямів
  5. Циклова комісія зварювального і ковальського напрямів
  6. Циклова комісія металообробного напряму
  7. Циклова комісія класних керівників, вихователів, керівників гуртка, бібліотекарів, практичного психолога та соціального педагога

 

 Циклова комісія  філологічних дисциплін

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія: «Використання інноваційних технологій у формуванні професійної мовної компетенції майбутнього фахівця машинобудівного профілю».

Список членів циклової комісії:

ГоловаКубарич В.М. –  викладач української мови і літератури;

Члени:

Рудик З.Б. – викладач української мови і літератури;

Чугай Н.М.– викладач англійської мови;

Кавака О.А. – викладач англійської мови;

Замулінська С.В.– викладач англійської і німецької мов;

Прунько В.С. – викладач української мови, світової літератури.

 

Циклова комісія суспільних дисциплін, Захисту Вітчизни та фізичної культури

Навчально-методичні проблеми, над якими працює циклова комісія: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках  суспільних дисциплін», «Вдосконалення стройових навичок під час виконання фізичних вправ на уроках фізичної культури та Захисту України»

Список членів циклової комісії:

ГоловаГаврилюк М.А. – викладач історії;

Члени:

Соловей І.П. – викладач історії;

Боєчко І.М.- викладач історії та основ правових знань;

Долик Ю.С. – викладач фізичної культури ;

Бойчук О.П. – викладач фізичної культури;

Задворна Л.М. – викладач фізичної культури;

Гищук В.М. – викладач Захисту України.

 

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія: «Професійне спрямування та застосування інноваційних технологій при викладанні дисциплін природничо-математичного змісту».

Список членів циклової комісії:

ГоловаДяків Т.М. – викладач математики;

Члени

Романська І.Д. – викладач математики;

Гринюк І.Р. – викладач фізики;

Станко Л.С. – викладач фізики, електротехніки;

Козій І.І. – викладач хімії;

Ганжа Р.В. – викладач біології, екології, географії;

Батурін М.М. – викладач інформатики;

Валько О.Т. – викладач технології

 

 Циклова комісія комп’ютерного  і  економічного напрямів

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія: «Взаємозв’язок теоретичного та практичного навчання – основа якісної підготовки кваліфікованих фахівців».

Список членів циклової комісії:

ГоловаБерладин О.Б. – викладач;

Члени:

Долик О.Ю.– майстер виробничого навчання;

Берладин О.П. – викладач комп’ютерних дисциплін;

Лучків П.Д.– майстер виробничого навчання, викладач;

Яцура Р.Я. – майстер виробничого навчання, викладач;

Воропай І.І. – майстер виробничого навчання, викладач;

Вовк І.М. – викладач комп’ютерних дисциплін;

Заяць М.М. – викладач комп’ютерних дисциплін;

Бойчук Н.П. – викладач економічних дисциплін;

 

 Циклова комісія зварювального і ковальського напрямів

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія: «Впровадження інтерактивних методик навчання у професійну підготовку учня»

Список членів циклової комісії:

ГоловаЯворський І.В. – викладач зварювальних дисциплін;

Члени:

Семчук О.В. – викладач зварювальних дисциплін;

Худяк В.В.– викладач зварювальних дисциплін;

Баб’як С.М. – викладач технології  виготовлення художніх виробів з металу, майстер в/н з професії “Виробник художніх виробів з металу”;

Богаченко В.В. – викладач рисунку, живопису, майстер в/н з професії “Виробник художніх виробів з металу”;

Маковська С.М. – майстер в/н зварювальних професій;

Доронюк Р.Б. – майстер в/н зварювальних професій;

Дрогомирецький І.М. – майстер в/н зварювальних професій;

Лояк В.В. – майстер в/н зварювальних професій;

Гайструк С.М. – майстер в/н зварювальних професій;

Сухоручко Д.Д.–  майстер в/н ковальського напряму;

Марцінко В.В. – майстер в/н зварювального напряму.

 

Циклова комісія металообробного напряму

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія: «Удосконалення вмінь та навиків учнів при роботі з кресленням та відпрацювання тем учнями в майстерні».

Список членів циклової комісії:

ГоловаЗадовська Н.В.– викладач креслення, металообробних дисциплін;

Члени:

Баб’як М.М.– викладач металообробних дисциплін;

Козулькевич Е.Т. – викладач охорони праці;

Голяк С.Я. – майстер в/н з професії “Верстатник широкого профілю”;

Балащук С.В. – майстер в/н з професії “Верстатник широкого профілю”;

Процюк В.Й. – майстер в/н з професії “Верстатник широкого профілю”;

Хромей Б.В. – майстер в/н з професії “Слюсар з механоскладальних робіт”;

Гриньків І.В.–  майстер в/н з професії “ Слюсар з механоскладальних робіт ”.

 

 Циклова комісія класних керівників, вихователів, керівників гуртка, бібліотекарів, практичного психолога та соціального педагога

Навчально-методична проблема, над якою працює циклова комісія: «Концепція національно-патріотичного виховання».

Список членів циклової комісії:

ГоловаЗамулінська С.В. – викладач німецької мови;

Члени:

 Лучків Н.І. – бібліотекар

Воробель О.М. – вихователь

Ільніцька О.П. – вихователь

Угринчак В.Т. – вихователь, практичний психолог