122 Комп’ютерні науки

“Обслуговування програмних систем і комплексів”Освітньо-професійна програма


Навчальний план


Графік освітнього процесу


Кадрове забезпечення


 


Силабуси освітніх компонетів:


Репозитарій: