Your WordPress Page

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НА ПРОФЕСІЇ ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ ТА ЗВАРНИК! 30% ЛЕКЦІЇ - 70% ПРИКТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Про нас

Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює допрофесійну підготовку, первинну професійну підготовку, загальноосвітню підготовку, підготовку фахових молодших бакалаврів, перепідготовку, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.

Навчальний заклад відкрито у 1987 році на базі виробничого об’єднання “Карпатпресмаш”.

У 1990 році отримано статус вищого професійного училища (наказ Міністерства народної освіти УРСР від 16.07.1990 №158 “Про реорганізацію ПТУ в вищі професійні училища”).

Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська – єдиний в регіоні навчальний заклад машинобудівного профілю серед закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

З 1990 року ВПУ №21 входить до навчально-науково-виробничого комплексу при Івано-Франків­ському націо­наль­ному технічному університеті нафти і газу.

З 2008 року училище є колективним членом товариства зварників України (свідоцтво №038-КРВ).

 

ВПУ №21 м. Івано-Франківська здійснює підготовку кваліфікованих робітників за професіями:

 • зварник;
 • електрогазозварник;
 • електрозварник ручного зварювання;
 • коваль ручного кування;
 • виробник художніх виробів з металу;
 • верстатник широкого профілю;
 • слюсар з механо­скла­даль­них робіт;
 • облі­ковець з реєстрації бухгал­тер­ських даних;
 • оператор з оброб­ки інфор­мації та програм­ного забезпечення

та фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

 • 133 Галузеве машино­будування;
 • 131 Прикладна механіка;
 • 122 Комп’ютерні науки.