Your WordPress Page

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НА ПРОФЕСІЇ ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ ТА ЗВАРНИК! 30% ЛЕКЦІЇ - 70% ПРИКТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

131 Прикладна механіка

“Зварювальне виробництво”Освітньо-професійна програма


Навчальний план


Графік освітнього процесу


Кадрове забезпечення


 


Силабуси освітніх компонетів:


Репозитарій: