131 Прикладна механіка

“Зварювальне виробництво”Освітньо-професійна програма


Навчальний план


Графік освітнього процесу


Кадрове забезпечення


 


Силабуси освітніх компонетів:


Репозитарій: