Спеціальності

Кваліфікація фахового молодшого бакалавра:

  • Прикладна механіка (освітньо-професійна програма “Зварювальне виробництво”) 

show

  • Галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма “Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях”) 

Спеціалізація: Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво

show

  • Комп’ютерні науки (освітньо-професійна програма “Обслуговування програмних систем і комплексів”)

show

ОПП “Обслуговування програмних систем і комплексів”  (2020 р.)