Акредитаційна експертиза ОПП “Зварювальне виробництво”

Акредитаційна експертиза ОПП “Зварювальне виробництво”

Акредитаційна експертиза ОПП “Зварювальне виробництво”

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 №1045-л “Про проведення акредитаційної експертизи” в період з 05 по 07 червня 2018 року в училищі проводилася акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою “Зварювальне виробництво” спеціальності 131 “Прикладна механіка”.

IMG_8274

Експертна комісія у складі: Окіпний Ігор Богданович (голова комісії, доцент кафедри технології і обладнання зварювального виробництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, кандидат технічних наук) та Сіра Юлія Борисівна (голова циклової комісії зварювального та ливарного виробництва Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського) розглянула подані матеріали та провела перевірку на місці діяльності вищого професійного училища №21 м. Івано-Франківська.

IMG_8270

Під час роботи експертна комісія ознайомилася з організацією навчального процесу, його методичним забезпеченням, провела комплексні контрольні роботи із учнями спеціальності, що акредитується, проаналізувала та перевірила практику проведення державної атестації випускників, якість виконання курсових проектів з дисциплін фахової підготовки та якість звітів про проходження технологічної та переддипломної практик, вивчила кадровий педагогічний потенціал та стан навчально-матеріальної бази училища, яка використовується для підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою “Зварювальне виробництво” спеціальності 131 “Прикладна механіка”.Експертні висновки ОПП “Зварювальне виробництво”

No Comments

Comments are closed.